Warmte beeldfoto’s

Middels een warmtebeeldcamera kunnen wij eventuele gebreken aan gebouwen en installaties aantonen.