Kwaliteitscontrole

Kwaliteit algemeen.

Onze toegevoegde waarde aan het kwaliteitssysteem is altijd een onderdeel van het algemene project-kwaliteitssysteem. Wij zullen daarin meegaan, maar wel onze (kritische) inbreng geven. Ook wij hebben hulpmiddelen (invuldocumenten) om gemeten testwaarde aan te geven en in te brengen.

Als eerste zullen wij de ontwerpstukken die te maken hebben met de werking van de installaties, installatietechnisch kritisch controleren. Optimaal is dat wij dit tijdens de ontwerpstappen (system-engineering) doen. Wij zullen ons focussen op het installatietechnisch ontwerp en de werking. Dus niet op de installatie (concept) keuzes i.r.t. bouwfysische aspecten of onderhoudbaarheid, inbouwspecificaties en inpasbaarheid.

Na het bouwen van de installaties kunnen wij, mede omdat wij het ontwerp hebben kunnen beschouwen, ons met de goed uitgangspunten richten op de commissioning en kwalificatie. Hier verstaan wij onder:

– Verificatie dat apparatuur en systeem gebouwd en geïnstalleerd zijn volgens de ontwerpspecificaties  (inspectie).

– Het in gebruik nemen van apparatuur en systemen (in bedrijf stellen).

– De verificatie van de juiste werking (functionele test).

– Het leveren van gedocumenteerd bewijs (onder toezicht van de Kwaliteit functie), zodat verzekerd is dat een systeem reproduceerbaar een product van de vereiste kwaliteit levert 

  (kwalificatie).

   Volgens het V-model;

hbbhj

Op deze manier kunnen de gemeten waarden vergeleken worden met de functionele en gedetailleerde specificatiewaarden die tijdens het ontwerpproces zijn gesteld en die uiteindelijk de wensen van de opdrachtgever waar maken.