Referenties

Dit bedrijf heeft ervaring in de grote utiliteit, industrie, laboratoria, scholen, ziekenhuizen en zorginstellingen waarbij genoemde services naar tevredenheid  zijn uitgevoerd.

 

Voor referenties kunt u zich wenden tot:

– Begeleiding testen en in bedrijf stellen installaties Reinier de Graaf-ziekenhuis te Delft. In opdracht van Kuijpers installatietechniek.

– Bouwplaatsmanagement ministerie van VROM te Den Haag. (Uitvoering) In opdracht van BAM.

– Begeleiding testen en in bedrijf stellen tunnel Avenue te Maastricht. (Uitvoering) In opdracht van Strukton.

– Diverse werkzaamheden inventarisatie M&R installaties VUMC te Amsterdam. In opdracht van VUMC.

 – Laboratorium te Delft. In opdracht van Kuijpers/ULC.

– Nieuwbouw faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft. In opdracht van IC-TNW (Kuijpers/ULC).