Nieuws

Specialisten, door ons bemiddeld zijn op dit moment werkzaam bij de volgende opdrachtgevers cq. projecten;

– Reinier de Graaf ziekenhuis te Delft voor Kuijpers installatietechniek, inmiddels opgeleverd.
– Ministerie van VROM te Den Haag voor BAM techniek.
– Tunnel Avenue 2 te Maastricht voor Strukton, opdracht afgerond.

– VUmc te Amsterdam, 2x medewerker, directe opdracht.

– Telecity te Amsterdam voor Heymans