Over ons / visie

Over ons:

Wij bemiddelen voor een groep specialisten die zich bezig houdt met begeleiding bij grotere complexe bouwwerken met als specialisme klimaatinstallaties. We kunnen daarvoor verschillende deskundigen inzetten zoals een ervaren integraal ontwerper (specialisme exploitatie), ervaren hoofduitvoerders en specialisten voor het in bedrijfstellen van meet- en regelinstallaties.

Het team specialisten kent elkaar al jaren en hebben veel met elkaar samengewerkt. Ze zijn veelal op bouwprojecten ingezet waarbij aan kwaliteit en vakmanschap hoge eisen worden gesteld. Complexe installaties zoals voor industrie, ziekenhuizen, laboratoria en duurzame energieopwekking geven ons extra inspiratie. Maar ook eenvoudiger installaties zoals voor scholen, verpleeg- en zorghuizen, en groot utiliteit gaan wij niet uit de weg.  

  

Visie:

PB-projectbeheersing heeft vanaf 2014 haar kennis en specialisten ingezet voor een overeengekomen uurtarief en periode op diverse projecten. Het bedrijf zal de nodige contracten, begeleiding en administratie met de opdrachtgever overeenkomen. Van te voren willen wij graag transparant zijn over de kwaliteit van de projectinformatie vanuit de opdrachtgever en de verwachten kosten voor het betreffende projectdeel. Met dit gegeven kunnen wij samen met de opdrachtgever en de gegevens vanuit de planning het project voor ons deel met tussentijdse KPI’s in de hand houden.

Na een acceptabele inwerkperiode met een externe opdrachtgever zal PB-projectbeheersing per project bekijken of de werkzaamheden aangenomen kunnen worden door PB-projectbeheersing. Echter, PB-projectbeheersing zal voorwaarden stellen aan de opdrachtgever m.b.t. de kwaliteit van de informatie. PB-projectbeheersing wil meekijken in het ontwerptraject van het project. Vooral meet- regeltechnisch zullen wij kijken naar de kwaliteit van het ontwerp (verificatie en validatie van documenten). Kwaliteit van principeschema’s, regeltechnische omschrijvingen en installatie werktekeningen zijn van cruciaal belang voor een goede en gedegen begeleiding, en de test en inbedrijfstel periode (commissioning).  

Het is de bedoeling dat PB-projectbeheersing een flexibele schil kan vormen (capaciteit) voor meerdere bedrijven in Nederland die grotere en complexe project aannemen waarbij hoge kwaliteiten worden gesteld. Uiteraard is het mogelijk om gezamenlijk met een vaste medewerker van het bedrijf (opdrachtgever) de specialistische werkzaamheden op te pakken.

Zie ook hoofdstuk services /kwaliteitcontrole.